"Premium Power stelde vast dat het raadzaam was om op een aantal locaties nieuwe beveiligingsinstellingen in te voeren om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te verbeteren en om veiligere werkomstandigheden te bieden in elektrische schakelkamers. Er werden ook voorgestelde beveiligingsinstellingen verstrekt om de ernst van het potentiële vlambooggevaar op een aantal punten langs het netwerk aanzienlijk te verminderen."

Barry Nicholson
Associate Director

Arc Flash-Studie Met Behulp Van NEN3140 Standaard

Een grote datacenterklant met wie we eerder in Ierland hebben samengewerkt, had behoefte aan een vlamboogonderzoek in hun fabriek in Nederland.

Project Details

Client:

datacenterklanten

Location:

Nederland

Premium Power Role:

Power System Consultants

Project Description

Onze ingenieurs voerden een volledig onderzoek uit van de elektrische infrastructuur, inclusief MV/LV-apparatuur, stroomtransformatoren, back-upgeneratoren, motoren, kabels en beveiligingsapparatuur.
Vervolgens hebben we deze informatie gebruikt om een model van hun netwerk te bouwen met behulp van SKM-software. Nadat het model klaar was, hebben we een aantal scenario’s gedraaid om de arc flash-waarden in Cal/cm2 te berekenen voor elk punt in het netwerk volgens NEN3140. We waren in staat om alle gebieden met hoge energie te identificeren die risico liepen op vlamboogflitsen en hebben aanbevelingen gedaan over hoe de niveaus in de toekomst kunnen worden verlaagd.

Project Challenges

Dit was een vrij grote site met bijna 300 borden om te beoordelen.
Een zorgvuldige evaluatie van de huidige documentatie ter plaatse was nodig om er zeker van te zijn dat er geen hiaten waren, zodat het model nauwkeurig kon worden gebouwd.

DS3 System Services
Project Outcomes

We waren in staat om alle vlamboogflitsniveaus ter plaatse tot onder 8 Cals/cm2 te brengen door de instellingen voor de beschermingscoördinatie te wijzigen en bepaalde hardwarewijzigingen aan te bevelen. Onze voorgestelde wijzigingen zijn doorgevoerd, wat heeft geleid tot een veiligere werkomgeving voor al het personeel ter plaatse dat aan of rond het elektriciteitsnet werkt. We raden ook het dragen van niet-opdringerige PBM’s met vlamboog aan voor elektriciens.

NEED A SAFE, MORE RELIABLE AND
COST EFFECTIVE ELECTRICAL SYSTEM?

Speak to one of our expert engineers today.

MAKE AN ENQUIRYWHAT WE DO