NEN 3140 AND ARC FLASH

Arc Flash-energienormen voor incidenten, zoals NEN 3140, leggen tal van verplichtingen op aan werkgevers en werknemers die zich bezighouden met werkzaamheden waarbij elektriciteit betrokken is. Werkgevers moeten een passende en adequate beoordeling maken van de risico's voor de gezondheid en veiligheid die gepaard gaan met het werken met elektriciteit, inclusief Arc Flash, en de nodige preventieve en beschermende maatregelen treffen. Werknemers die zich bezighouden met werkzaamheden waarbij elektriciteit betrokken is, moeten bekwaam zijn om gevaar te voorkomen, over de juiste technische kennis beschikken en ook inzicht hebben in de gevaren, risico's en voorzorgsmaatregelen voor het werk die in acht moeten worden genomen. Premium Power heeft met tal van farmaceutische en datacenterklanten in Nederland gewerkt om het gevaar van vlambogen te beoordelen en de juiste risicocontroles te implementeren.

Boek uw beoordeling

WAT IS ARCFLITS?

Arc Flash is een explosieve afgifte van energie veroorzaakt door een elektrische kortsluiting tussen twee onder spanning staande geleiders of een onder spanning staande geleider en aarde. De ontlading van elektrische energie veroorzaakt een explosie van licht en geluid. De temperaturen binnen zijn extreem hoog en zorgen ervoor dat de geleiders verdampen. De explosie zorgt ervoor dat granaatscherven met hoge snelheden ontsnappen en mogelijk ernstig letsel veroorzaken aan iedereen in de buurt. De meeste incidenten vinden plaats wanneer er aan het elektrische systeem wordt gewerkt en “onder spanning” staat en Arc Flash dus een ernstig risico vormt voor de werknemers. De mate van schade bij een vlamboogincident is niet noodzakelijkerwijs afhankelijk van de systeemspanning, want hoe lager de spanning, hoe meer stroom er in het systeem kan zijn en de hogere stroomniveaus zorgen voor grote hoeveelheden energie die wordt gedissipeerd in een vlamboogflits incident in een elektrisch systeem.

Bespreek uw boogflitsbehoeften

ELEKTRISCHE NETWERKBEOORDELING

Door een proactieve benadering identificeren we problemen ter plaatse voordat ze een kostbaar probleem worden. Met behulp van SKM-software bouwen we een model van uw elektrische netwerk om de maximale invallende energie, boogflitsgrens en gevaren op elk punt van het netwerk te identificeren. We kunnen problemen met de coördinatie van de bescherming, problemen met de verdeling van de belasting, problemen met ondermaatse kabels of rails en foutstroomwaarden over de hele site vaststellen. We zorgen er ook voor dat u onnodige uitvaltijd vermijdt door al uw stroomonderbrekers en beveiligingsapparatuur gesynchroniseerd te hebben, zodat wanneer of als er een fout optreedt, alleen de stroomonderbreker die zich het dichtst bij de fout bevindt, opengaat.

STANDAARDEN WIJ WERKEN MET

  • NEN 3140+A3 – Werking van elektrische installaties – Laagspanning
  • IEEE1584 – Berekeningsmethode voor invallende boogflitsenergie
  • NFPA 70E – Elektrische veiligheid op de werkplek
  • EN50110 – Bediening van elektrische installaties
Vraag een telefonisch consult aan

GEVAARSIDENTIFICATIE

Bij het uitvoeren van gevarenidentificatie en risicobeoordelingen werken we nauw samen met onze klanten om het totaal nauwkeurig te garanderen. De resultaten van de risicobeoordelingen helpen ons bij het ontwikkelen van de daaropvolgende veiligheidsprocedures, vergunningssystemen, opleidings- en bekwaamheidseisen en onderhoudsprocedures met betrekking tot

LIVE WERKEN ZOALS TESTEN, STORINGZOEKEN & INBEDRIJFSTELLING

WERKEN IN DE OMGEVING VAN LIVE ELEKTRISCHE APPARATUUR

DOOD WERKEND, INCLUSIEF LOCK-OUT & TAG-OUT

ARC FLASH OPLOSSINGEN

Over het algemeen beveelt Premium Power de ontwikkeling van risicobeoordelingen voor vlambogen aan om de gevaren van vlambogen tot een minimum te beperken. Behalve het spanningsloos maken van de elektrische geleiders, kan een aantal technische oplossingen worden gebruikt om invallende energieniveaus te overwinnen die een potentieel probleem of probleem vormen.

Opgemerkt moet worden dat PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) altijd als laatste verdedigingslinie moeten worden beschouwd.

Technische oplossingen die doorgaans vlamboogvermindering bieden, zijn:
  • Boogbestendige schakelapparatuur
  • Bescherming Instelling Aanpassing
  • Schakelen op afstand
  • Boogdetectiesystemen, en
  • Boogonderdrukkingsdekens
Informeer naar oplossingen

AANBEVOLEN CASE STUDY
DATACENTRE - ARC FLASH-STUDIE MET BEHULP VAN NEN3140 STANDAARD

Een grote datacenterklant met wie we eerder in Ierland hebben samengewerkt, had behoefte aan een vlamboogonderzoek in hun fabriek in Nederland. Dit was een vrij grote site met bijna 300 borden om te beoordelen. Een zorgvuldige evaluatie van de huidige documentatie ter plaatse was nodig om er zeker van te zijn dat er geen hiaten waren, zodat het model nauwkeurig kon worden gebouwd.

Leer meer

"Premium Power stelde vast dat het raadzaam was om op een aantal locaties nieuwe beveiligingsinstellingen in te voeren om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te verbeteren en om veiligere werkomstandigheden te bieden in elektrische schakelkamers. Er werden ook voorgestelde beveiligingsinstellingen verstrekt om de ernst van het potentiële vlambooggevaar op een aantal punten in het netwerk aanzienlijk te verminderen"

Barry NicholsonEngineering Manager & Directeur

NEED A SAFE, MORE RELIABLE AND COST
EFFECTIVE ELECTRICAL SYSTEM?

Speak to one of our expert engineers today.

MAKE AN ENQUIRYWHAT WE DO